Oulun ylioppilaslehden podcast

Oulun ylioppilaslehden podcast

Jotta tiedät enemmän

Tiedeuutiset-podcast osa 5: Miten kaupungistuminen vaikuttaa eläinten elinympäristöihin?

Download it: MP3 | AAC | OGG | OPUS

Kiihtyvä kaupungistuminen muuttaa paitsi ihmisten myös eläinten elinympäristöjä.

Miten eläimet sopeutuvat kaupunkiympäristöön? Voisiko kaupunkisuunnittelu ottaa paremmin huomioon myös eläinten tarpeet? Mitä yöperhoset kertovat meille muutoksesta?

Lehden viidennessä Tiedepodcastissa asiasta kertoo Sampo Marskin haastattelussa akatemiatutkija Sami Kivelä.

Tiedeuutiset-podcast osa 4: Miksi meillä on edelleen miesten ja naisten alat?

Download it: MP3 | AAC | OGG | OPUS

Suomi on ammattien jakautumisessa mies- ja naisvaltaisiin yksi Euroopan unionin segregoituneimpia maita. Oulun yliopiston monitieteellinen AVAIN-tutkimusryhmä toteutti tutkimuksen lukion ainevalinnoista ja niiden vaikutuksista korkeakouluvalintoihin. Hanke oli osa 100 tasa-arvotekoa -hanketta, jonka takana olivat Naisjärjestöjen keskusliitto ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunta.

"Tärkeintä on tehdä ihmisten käsitykset eri aloista mahdollisimman monipuolisiksi, jotta alojen sukupuolittumiseen liittyvät ongelmat tasoittuisivat", kertoo AVAIN-työryhmästä kemian professori Jouni Pursiainen.

Pursiaista koulutus- ja tasa-arvokysymyksistä haastatteli Sampo Marski.

Tiedeuutiset-podcast osa 3: Geodiversiteetti määrittää maapalloa

Download it: MP3 | AAC | OGG | OPUS

Tohtorikoulutettava Helena Tukiainen Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksiköstä on tutkinut geodiversiteettiä ja sen yhteyttä biodiversiteettiin.

“Asiaa voi lähestyä teatterivertauksen kautta: Elollinen luonto on näytelmän näyttelijät, mutta miksi emme kiinnitäisi huomioita myös lavastukseen?”

Mitä on geodiversiteetti ja miksi sen tutkiminen on ympäröivän luonnon kannalta merkittävää? Vastaukset näihin kysymyksiin löydät Tiedeuutisten kolmannesta podcastista.

Haastattelijana toimii Sampo Marski.

Tiedeuutiset-podcast osa 2: Lapin synkkä kulttuuriperintö

Download it: MP3 | AAC | OGG | OPUS

Sodanaikaiset suhteet saksalaisiin ovat olleet suomalaisille vaikea, usein myös tyystin vaiettu asia. Oulun yliopiston arkeologian professori Vesa-Pekka Herva on tarttunut aiheeseen Lapin synkkä kulttuuriperintö -hankkeessa. "Olemme halunneet ottaa kiinni jossain määrin marginaaliin jääneestä – tai jätetystä – aiheesta."

Kuuntele Tiedeuutisten toisesta podcastista, miten sodasta Suomessa puhutaan, miksi Suomen ja Saksan sodanaikainen yhteistyö on niin kipeä ja vaiettu aihe, ja millaisia yliluonnollisia kokemuksia pohjoisen sotahistoriallisiin kohteisiin liittyy.

Haastateltavana Oulun yliopiston arkeologian professori Vesa-Pekka Herva, haastattelijana Heli-Paaso Rantala.

Tiedeuutiset-podcast osa 1: Oulusta historianfilosofian uusi keskus?

Download it: MP3 | AAC | OGG | OPUS

Journal of the Philosophy of History on historianfilosofiaan painottuva kansainvälinen tieteellinen julkaisu, jonka toimituksen siirtyminen Ouluun voi uuden päätoimittaja Jouni-Matti Kuukkasen mukaan nostaa Oulun yliopiston maailmankartalle.

Kuuntele Tiedeuutisten ensimmäisestä podcastista, millainen tieteellisen julkaisun toimitusprosessi on ja millaisena Jouni-Matti Kuukkanen näkee historianfilosofian aseman Oulussa ja tieteen kentällä.

About this podcast

Pilkahduksia opiskelijaelämästä, mielenkiintoisten henkilöiden tarinoita, Oulun yliopistolla tehtävää tiedettä ja ajankohtaisia ilmiöitä. Tätä kaikkea ja paljon muuta tarjoaa Oulun ylioppilaslehti – jo vuodesta 1961.

Oululaisille opiskelijoille suunnattu lehti on journalistisesti itsenäinen.

The Oulu Student Magazine offers glimpses of student life, articles about interesting people, research conducted at the University of Oulu and topical events and much more - since 1961.

Oulu Student Magazine is a journalistically independent publication for the people studying in Oulu.

by Oulun ylioppilaslehti

Subscribe

Follow us